Uw erkende vastgoed makelaar en uw partner voor alle werkzaamheden aan uw huis, voor investeringen en vakantie in zuidelijk Transdanubië, de zonnige thermaal- en vakantiestreek van Hongarije
               
 
 

Verklaring over de informatieplicht (privacybeleid)

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van wettelijke bepalingen, met name de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacybeleid informeren we u over de belangrijkste aspecten van gegevensverwerking op onze website.

Contact met ons

Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of per e-mail, worden uw gegevens opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. In principe zullen we deze gegevens niet vrijgeven zonder uw uitdrukkelijk verzoek.

Gegevensopslag

We willen u erop wijzen dat voor het doel van een spoedige zakelijke relatie en voor later contractverwerking e-mail adres, naam en uw verzoek worden opgeslagen. Deze gegevens worden zonder sluiting van het contract na uiterlijk vijf jaar op verzoek op elk vroeger tijdstip verwijderd. De door u verstrekte gegevens zijn vereist voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, die door u zullen worden aangevraagd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Zonder deze gegevens kunnen we het contract niet met u afsluiten, de details worden bepaald door de Hongaarse wet. Een overdracht van gegevens aan derden vindt niet plaats, met uitzondering van de verzending namens u bij de aankoop van onroerend goed bij de advocaat, de betrokken autoriteiten die tijdens de koop van onroerend goed en bouwmaatregelen, en onze belastingadviseur om onze belastingverplichtingen na te komen.

Alle gegevens uit een contractuele relatie worden opgeslagen totdat de periode van volgens het belastingrecht (10 jaar), als garantieaanspraken en lange verjaringstermijnen van toepassing zijn op de contractuele relatie, wordt de opslagperiode dienovereenkomstig verlengd. Voor contractuele relaties die langer voortduren, wordt de periode berekend vanaf het einde van alle contractuele relaties.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke voorschriften, evenals van de soort 6 Abs 1 a) (toestemming) en / of verlichte b (noodzakelijk voor de uitvoering van het contract) van de AVG.

We zullen uw gegevens ongevraagd verwijderen wanneer de bovengenoemde termijnen zijn verstreken. Dit wordt minstens één keer per jaar onderzocht. Verder controleren we op elk gewenst moment op uw verzoek of we uw gegevens om deze redenen moeten opslaan, anders zullen we ze onmiddellijk verwijderen.

Cookies

Onze website gebruikt géén zogenaamde cookies.

Web Analytics

Onze website maakt géén gebruik van een webanalyseservice.

Form Mail Service, Guestbook

Voor mailing formulieren en het gastenboek gebruiken wij een externe service provider: http://www.onlex.de. Voor alle informatie over diens privacybeleid neemt u gelieve kontact op met http://www.onlex.de. De van deze externe provider verzamelde gegevens zoals IP adres, host of gegevens van uw browsers worden van ons niet gebruikt, uitgezonderd hiervan zijn uitdrukkelijk spam zendingen, daartegen gaan wij juridisch onder gebruik van deze verzamelde gegevens voor.

Newsbrieven

U heeft de mogelijkheid om u te abonneren op onze nieuwsbrief via onze website. Hiervoor hebben we uw e-mailadres en uw verklaring nodig dat u akkoord gaat met het abonnement op de nieuwsbrief. 

U kunt het abonnement op de nieuwsbrief op elk moment annuleren. Stuur uw annulering naar het volgende e-mailadres: nonews@magyar-kuria.info. Een lege e-mail van het e-mailadres dat u ons hebt gegeven of waarmee u ons hebt geschreven, is voldoende. We zullen uw gegevens onmiddellijk verwijderen in verband met de nieuwsbriefuitzending.

Uw rechten

In principe hebt u het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, dataportabiliteit, intrekking en oppositie. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming of als uw beweringen over gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit:

Information Governance department
Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

U kunt ons bereiken onder de volgende contactgegevens: 

Magyar Kuria, Riverside Building 605 XQ7, Taylorson St South, Salford M5 3FN, Verenigd Koninkrijk of onder privacybeleid@magyar-kuria.info

 
 
Deze pagina werd het laatst vernieuwd d.d. 20-12-2018  
 
 
 
 
Magyar Kúria met kantoor in Várong, in de buurt van het thermaalbad Igal in Hongarije, is niet uitsluitend erkend makelaarskantoor, maar ziet zichzelf vooral ook als servicebedrijf rondom het onderwerp vastgoed, wees het gebruikt of voor het nieuw bouwen van uw woning, op uw eigen bouwgrond of een door ons bemiddeld grondstuk, als vakantiehuis, net zo als voor woondoeleinden. Behalve een huis in de toeristische centra, zoals bij voorbeeld Siófok aan het Balatonmeer kunnen wij u uw eigen boerderij in voor het dorpstoerisme interessante plaatsen aanbieden, net zo als een stadswoning in Kaposvár, Pécs of andere steden. Wij helpen u bij uw kuur of vakantie en ook als u wilt investeren tussen Balaton en Drava, wij werken voor u in de komitaten Somogy, Tolna en Baranya. Voor alle vragen kunt u contact opnemen met onze klanstendienst.